Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Do zadań wojskowego komendanta uzupełnień należy:

1) zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych,

2) administrowanie rezerwami osobowymi,

3) wykonywanie świadczeń na rzecz obrony,

4) współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa,

5) udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej,

6) gromadzenie zasobów osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych,

7) udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień,

8) promocja obronności i służby wojskowej.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
Żarska 19
68-100 Żagań
tel. 261689271
fax. 261689275
wkuzagan@ron.mil.pl