Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wojska specjalne
Nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2019r.
 
W Dzienniku Urzędowym MON z dnia 16 października br. poz. 170 opublikowano decyzję Nr 144/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2018r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Termin składania dokumentów w terminie do 31 marca 2019r.
 
 
  • Od 01 października 2019r. w Ośrodku Szkolenia Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu realizowane będzie szkolenie wojskowe kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych na potrzeby korpusu osobowego wojsk specjalnych;
  • O przyjęcie do Ośrodka Szkolenia mogą starać się kandydaci nie posiadający przeszkolenia wojskowego, jak również kandydaci po służbie przygotowawczej pod warunkiem nie posiadania wyższego stopnia wojskowego niż st. szer.;
  • Okres szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych trwać będzie około 6 miesięcy.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia do dnia 31 marca 2019 r. składają:

  •  wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień wraz z załącznikami:

- świadectwem ukończenia szkoły;

- życiorysem;

- odpisem skróconym aktu urodzenia;

- informacją o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem rekrutacji (może być dostarczona bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminów);

- innymi dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje, uprawnienia lub umiejętności;

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
Żarska 19
68-100 Żagań
tel. 261689271
fax. 261689275
wkuzagan@ron.mil.pl