Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uposażenie

UPOSAŻENIE ZASADNICZE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH


Wybrane uposażenie miesięczne bez dodatku za długoletnią służbę:

Stopień wojskowy

Grupa uposażenia

Uposażenie brutto

szeregowy

0

3200 zł

starszy szeregowy

1

3270 zł

kapral

2

3690 zł

plutonowy

4

3830 zł

sierżant

5

3910 zł

młodszy chorąży

7

4110 zł

podporucznik

11

4720 zł

 
Żołnierzowi zawodowemu przyznaje się dodatek za długoletnią służbę wojskową, który zwiększa się żołnierzowi zawodowemu o kwotę:

 •  - po trzech latach służby wojskowej – 3%,
   - po sześciu latach służby wojskowej – 6%,
   - po dziewięciu latach służby wojskowej – 9%,
   - po dwunastu latach służby wojskowej – 12%,
   - po piętnastu latach służby wojskowej – 15%
 •  od 15 do 35 roku służby - co rok, o kolejny 1 proc.

Maksymalna wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową, przysługująca żołnierzowi po 35 latach pełnienia czynnej służby wojskowej wynosi 35 proc. kwoty należnego uposażenia zasadniczego. 


 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
Żarska 19
68-100 Żagań
tel. 261689271
fax. 261689275
wkuzagan@ron.mil.pl