Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

REJONOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ  1945 - 1955

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 17.09.1945r. w Żaganiu przystąpiono do organizacji RKU. Przyjęto wówczas strukturę: komendant, z-ca komendanta, kierownicy i wydziały I, II, III oraz kancelaria, w 1947 r. zmiana struktury organizacyjnej  z wydziałów na referaty. Pierwszym komendantem został por. Kaminski Piotr.

Ówczesne zadania RKU:

  • administrowanie rezerwami osobowymi oraz uzupełnienie sił zbrojnych;
  • zakładanie ewidencji wojskowej realizowane w warunkach migracjiludności naZiemie Zachodnie oraz trwającej od połowy września 1945 r.
  • demobilizacjiżołnierzy w związku z zakończeniem wojny;
  • w 1948 r. odtwarzanie i uporządkowanie wojskowej ewidencji rezerw osobowych.
  • RKU znajdowało się przy ul. Szprotawskiej
1949 - pożar siedziby RKU i przeniesienie jej na ul. Waryńskiego.

Komendantem zostaje kpt. Domański Jan

W 1950r. RKU zostaje przemianowana na Wojskową Komendę Rejonową.

Kolejnym komendantem zostaje mjr Sienkiewicz Piotr, który te obowiązki pełni do 1956r. Jego następcą zostaje mjr Zakrzewski Ireneusz.  W 1959r. dochodzi do kolejnej zmiany siedziby - ul. Bema. 

W 1961r. Komendantem zostaje ppłk Baranowski Leon.

Do istotnych zmian dochodzi  w 1965r. kiedy to powstaje Powiatowy Sztab Wojskowy, a jego Szefem został mianowany płk Walenty Jerzy, a jednym    z jego dwóch zastępców jest ppłk Bardoń Henryk, który jednocześnie pełni obowiązki komendanta WKR.  Kolejnym Szefem PSzW zostaje ppłk Bardoń Henryk, który pełni te obowiązki do 1975r., w którym to następuje likwidacja PSzW  i nielicznych pozostałych WKR, a powstają Wojskowe Komendy Uzupełnień. Pierwszym Wojskowym Komendantem Uzupełnień zostaje płk Bardoń Henryk, który w 1976r. przenosi siedzibę WKU na ul. 1 Maja (dzisiejsza Keplera). WKU administruje terenem powiatu żagańskiego i żarskiego.W 1980r. komendantem zostaje płk Brojek Henryk, który w 1991r. przyjmuje w administrowanie gminy Lubsko, Jasień i Brody. Następnym komendantem w 1992r. zostaje płk Zaleski Adam, który swoje obowiązki w 1995r. przekazuje płk Kowalskiemu Lesławowi. W 1998r. komendantem zostaje Kozłowski Henryk, za kadencji którego w 1999r. zostają przyjęte w administrowanie gminy Szprotawa, Małomice i Niegosławice. W 2002r. Wojskowym Komendantem Uzupełnień zostaje ppłk mgr inż. Wleklik Piotr.W tym też roku komenda przyjmuje w administrowanie powiat nowosolski.

Z początkiem 2011r. stanowisko Wojskowego Komendanta Uzupełnień obejmuje ppłk mgr inż. Sławomir Terpiłowski. Po wieloletniej służbie wojskowej  ppłk Sławomir Terpiłowski z dniem 01.02.2013 przechodzi w szeregi żołnierzy rezerwy.

Od 01.02.2013 r. stanowisko Wojskowego Komendanta Uzupełnień obejmuje ppłk Tadeusz Witkowski, funkcję tą pełni do dnia 15.07.2016 r.

W związku z ubyciem ppłk Tadeusza Witkowskiego obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień czasowo pełni Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr Dariusz Dudziński w okresie od 16.07.2016 r. do 01.03.2017 r.

Decyzją MON na stanowisko Wojskowego Komendanta Uzupełnień  w Żaganiu z dn. 01.03.2017 zostaje wybrany ppłk Dariusz Kląskała.

Obecna siedziba Wojskowej Komendy Uzupełnień

 

 


 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
Żarska 19
68-100 Żagań
tel. 261689271
fax. 261689275
wkuzagan@ron.mil.pl