Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Studia wojskowe

 

 SZKOŁY OFICERSKIE

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

 


 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

00-908 Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 2
tel. centrala WAT:  +48 261 839 000
faks: 261 839 901

www.wat.edu.pl


 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

81-103 Gdynia, ul. Jana Śmidowicza 69
  
www.amw.gdynia.pl


 

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
tel. 261 65 85 76

www.awl.edu.pl


 

  Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12
tel. 261 51 77 33

www.wsosp.deblin.pl


 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
Żarska 19
68-100 Żagań
tel. 261689271
fax. 261689275
wkuzagan@ron.mil.pl