Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Stawki dzienne

 

Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego. Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia  2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodnych (Dz.U. 2017r., poz. 171)

Stopień wojskowy

% najniższego uposażenia
zasadniczego żołnierza zawodowego

Dzienna stawka uposażenia
za ćwiczenia wojskowe

Podpułkownik

5,9

188,80

Major

5,1

163,20


Kapitan
4,5 144,00

Podporucznik

4,2

134,40

Chorąży

3,7

118,40

Sierżant

3,45

110,40

Kapral

3,25

104,00

Starszy szeregowy

2,95

94,40

Szeregowy

2,85

91,20


UWAGA

Żołnierze rezerwy, którzy odbywali w danym roku kalendarzowym ćwiczenia wojskowe, ćwiczenia wojskowe rotacyjne lub ćwiczenia w jednostkach zmilitaryzowanych – NIE OTRZYMUJĄ PIT-11.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 p. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.:Dz. U. z 2016 poz. 2032) wolne od podatku dochodowego są świadczenia osób otrzymywane z tytułu odbywania lub pełnienia:

 a)   niezawodowej służby wojskowej lub jej form równorzędnych, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej oraz służby przygotowawczej,

 b)  służby zastępczej

 - przyznane na podstawie odrębnych przepisów

 


    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
Żarska 19
68-100 Żagań
tel. 261689271
fax. 261689275
wkuzagan@ron.mil.pl