Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przebieg służby przygotowawczej

PRZEBIEG SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Szkolenie w pierwszych tygodniach (szkolenie podstawowe) jest jednakowe dla wszystkich. Obejmuje teoretyczne i praktyczne zajęcia (m.in. szkolenie strzeleckie, taktyczne, musztrę, zapoznanie z uzbrojeniem i wyposażeniem) przygotowując (w stopniu podstawowym) do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Kształcenie specjalistyczne kandydatów do korpusu oficerów przygotowuje ich do objęcia obowiązków na stanowisku dowódcy plutonu bądź równorzędnym. Kandydaci do korpusu podoficerów przygotowywani są na stanowisko dowódcy drużyny, a szeregowi zgodnie z przeznaczeniem do poszczególnych specjalności.

Ważnym i uroczystym momentem dla żołnierzy w służbie przygotowawczej, jest złożenie przysięgi wojskowej. Uroczystość ta odbywa się po trzech tygodniach szkolenia.

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej kończy się egzaminem, składającym się z części teoretycznej i praktycznej. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

Żołnierzowi służby przygotowawczej przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości:

  • 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (ok. 1920 zł) w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
  • 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (ok. 1280 zł) w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
  • 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (ok. 960 zł) w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Podstawowe obowiązki żołnierzy służby przygotowawczej

  • Obowiązek przestrzegania przepisów i regulaminów dotyczących służby wojskowej;
  • Obowiązek zachowania tajemnicy służbowej;
  • Nakaz zachowania apolityczności na czas służby.


    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
Żarska 19
68-100 Żagań
tel. 261689271
fax. 261689275
wkuzagan@ron.mil.pl