Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacja wojskowa

 

MĘŻCZYŹNI, KTÓRZY W DANYM ROKU KALENDARZOWYM

KOŃCZĄ DZIEWIĘTNAŚCIE LAT ŻYCIA,

SĄ OBOWIĄZANI STAWIĆ SIĘ,W OKREŚLONYM TERMINIE

I MIEJSCU,  DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ.

Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzymuje od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) imienne wezwanie. W wezwaniu podany będzie dokładny termin i miejsce,  w którym trzeba się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

Co zabrać na kwalifikację wojskową :

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
- dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
- dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (uprawnienia). 

 

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn (np. egzamin maturalny) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej !!!!!!

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
Żarska 19
68-100 Żagań
tel. 261689271
fax. 261689275
wkuzagan@ron.mil.pl