Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kursy, szkolenia rezerwy

  W 2019 roku organizowane będą kursy przeszkolenia kadry rezerwy w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich,
a w szczególności
poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

 

Uczestnikami kursów mogą być żołnierze rezerwy  , które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych,  według poniższych kryteriów:

 

Warunki naboru na kursy oficerskie :

Na kursy oficerskie można powoływać :
- żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową:
- kryterium kwalifikacji jest posiadana specjalność wojskowa w której  żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową, posiadane wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe;
- na kursy oficerskie nie będą skierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera;

 Warunki naboru na kursy podoficerskie :

 Na kursy podoficerskie można powoływać żołnierzy rezerwy, którzy:

- pełnili:  zawodową   służbę wojskową, zasadniczą ( nadterminową )służbę wojskową,   służbę przygotowawczą.
- posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne  zbieżne z zakresem szkolenia i korpusem osobowym , w którym będą szkoleni w czasie kursu.

Informujemy również, że osoby będące uczestnikami kursu będą poddane sprawdzianowi ze sprawności fizycznej, dlatego konieczne jest właściwe przygotowanie do tego sprawdzianu.

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Limit

Termin turnusu

Rodzaj kursu

Stanowisko (funkcja)

Nr SW

AWL Wrocław

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław

OFICERSKI

(na I stopień oficerski)

dowódca plutonu

20B01

1

08.04 - 28.06

dowódca plutonu

20B02

2

08.04 - 28.06

dowódca plutonu

20B03

1

07.01 - 29.03

dowódca plutonu/oficer

32A01

1

08.04 - 28.06

WAT Warszawa

ul. Gen. Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 49

OFICERSKI

(na I stopień oficerski)

dowódca plutonu/oficer

28D01

1

08.04 - 28.06

dowódca plutonu/oficer

38A01

2

08.04 - 28.06

dowódca plutonu/oficer

38A01

3

16.09 - 06.12

RAZEM KURSY OFICERSKIE (na I stopień oficerski)

11

 

ASzWoj. Warszawa

Al. Gen. Chruściela 103

00-910 Warszawa

DOSKONALENIA

oficer sztab. bat. ochr.

20B01

1

07.10 - 05.12

oficer sztab. bat.

20B03

3

07.10 - 05.12

AWL Wrocław

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław

DOSKONALENIA

dowódca plutonu

20B01

1

02.09 - 27.09

WAT Warszawa

ul. Gen. Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 49

DOSKONALENIA

oficer

38A01

1

18.11 - 17.12

RAZEM KURSY DOSKONALENIA

6

 

ASzWoj. Warszawa

Al. Gen. Chruściela 103

00-910 Warszawa

PRZEKWALIFIKOWANIA

oficer

52A01

6

11.03 -29.03

oficer

54B02/54C02

1

14.11 -13.12

AMW Gdynia

ul. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

PRZEKWALIFIKOWANIA

oficer

24A02/54C02

1

07.10 - 05.11

RAZEM KURSY PRZEKWALIFIKOWANIA

8

 

SP Wojsk Lądowych

ul. Wojska Polskiego 86/90

61-716 Poznań

PODOFICERSKI

(na I stopień podoficerski)

dowódca drużyny

20B23

1

07.01 - 22.03

dowódca drużyny

20B23

1

02.09 - 15.11

RAZEM KURSY PODOFICERSKIE (na I stopień podoficerski)

2

 

CSWL

Ul. Wojska Polskiego 86/90

61-716 Poznań

PODOFICERSKI

(przekwalifikowania)

podoficer

54B21/54C21

1

04.11 - 22.11

RAZEM KURSY PODOFICERSKIE (przekwalifikowania)

1

 

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do złożenia wniosku o powołanie w trybie ochotniczym, na adres Wojskowej Komendy Uzupełnień w Żaganiu, ul. Żarska 19, 68-100 Żagań.

Telefon  kontaktowy: 261 689 274, 261 689 273.

Pobierz: Wniosek o powołanie w trybie ochotniczym


 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
Żarska 19
68-100 Żagań
tel. 261689271
fax. 261689275
wkuzagan@ron.mil.pl