Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

 

Wojska Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), obok wojsk lądowych , powietrznych ,specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.

Wśród zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej znajdują
się m.in.:

 • prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu). Działania te będą miały na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika.
 • ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji.
 • współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego.
 • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni.
 • szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

Wymagania dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Orzeczona zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 3. Wiek co najmniej 18 do 55 lat w korpusie szeregowych, do 63 lat w korpusie podoficerów i oficerów,
 4. Niekaralność za przestępstwa umyślne,
 5. Nieprzeznaczenie do służby zastępczej,
 6. Niepełnienie innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub brak nadanego przydziału kryzysowego. Niereklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 7. Posiadanie wykształcenie:
 • co najmniej wyższego – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
 • co najmniej średniego – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
 • co najmniej podstawowego – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.

W szeregi WOT może zgłosić się każdy, kto spełnia warunki dopuszczające do pełnienia służby wojskowej, w tym:

 • kandydat bez odbytej służby wojskowej;
 • żołnierz rezerwy po odbyciu czynnej służby wojskowej;
 • żołnierz rezerwy, były żołnierz zawodowy.

Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od roku do sześciu lat z możliwością przedłużenia na kolejny okres.

Ochotnicy, którzy wstąpią w szeregi WOT będą się szkolić w systemie weekendowym (jeden maksymalnie dwa razy w miesiącu), a także raz w roku przejdą szkolenie poligonowe

Przyjdź. Czekamy na Ciebie!

Szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu: 261 689 253

 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej (www.mon.gov.pl)

 Wojska Obrony Terytorialnej

 „Zawsze gotowi, zawsze blisko”

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
Żarska 19
68-100 Żagań
tel. 261689271
fax. 261689275
wkuzagan@ron.mil.pl