Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje

 

Służba przygotowawcza to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób, które nie odbyły jakiejkolwiek formy służby wojskowej. Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia!                  

PODEJMIJ WYZWANIE  → PRZYJDŹ → ZŁOŻ WNIOSEK

WIĘCEJ INFORMACJI : WKU w Żaganiu, ul. Żarska 19,

Nr  tel. 261 68 92 67

 

Przeznaczenie służby przygotowawczej:

  • gromadzenie wyszkolonych zasobów osobowych  na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych;
  • umożliwienie  obywatelom ochotniczego spełniania obowiązku służby wojskowej;

Kto może być powołany do służby przygotowawczej?

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

  • co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
  • co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
  • co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych;

 

Okres szkolenia w ramach służby przygotowawczej:

 

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł: podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera, kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera, elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

 

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Szczegółowych informacji dotyczących tego rodzaju służby można zasięgnąć w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Żaganiu, ul. Żarska 19, tel.261689267

 

 

 

 


 

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
Żarska 19
68-100 Żagań
tel. 261689271
fax. 261689275
wkuzagan@ron.mil.pl